làm nghiên cứu

bây giờ là 12am (0 giờ sáng) thứ 4 ngày 13 tháng 4 năm 2016. ngày thứ ba vừa mới trôi qua cách đây vài giây. mình vừa nộp bài nghiên cứu cho ông thầy, vào 2 phút ngay trước khi ổng không nhận bài nữa. mình làm bài nghiên cứu về ảnh hưởng tới…

buổi học cuối cùng/buổi dạy cuối cùng

hôm nay mình dạy buổi cuối. dạy hẳn trên lecture theatre cho nguyên lớp 80 sinh viên thay vì chia tụi nó ra làm 3 buổi dạy ở phòng nhỏ. và dạy 80 phút thay vì 50 phút như mọi khi. gào khản cổ ôn tập cho tụi nó, có đứa chú ý, có đứa…