||đọc|| The Alchemist (Nhà Giả Kim)

The Alchemist – tựa tiếng Việt là Nhà Giả Kim – là một cuốn tiểu thuyết ngắn của nhà văn người Brazil Paulo Coelho. Mình đọc bản tiếng Anh của truyện, tải về từ một trang web nào đó của Việt Nam mà mình quên tên mất rồi 😛 Truyện viết về cuộc hành trình…

||đọc|| The Jungle Book – Rudyard Kipling

(Lại) vì mục đích tươi đẹp được đặt ra ở đây: ||đọc|| Mục đích đọc sách trong những năm tới mà mình lại tiếp tục tìm đến những cuốn sách mới :)))) lần này là cuốn The Jungle Book của Rudyard Kipling 😀 Mình tải bản ebook tiếng Anh ở đây: Tải truyện từ Project Gutenberg. Project Gutenberg…