||đọc|| To Kill a Mockingbird (giết con chim nhại) – Harper Lee

Theo mục tiêu mà mình đã đặt ra ở đây: ||đọc|| Mục đích đọc sách trong những năm tới, thì mình lại tiếp tục ráng đọc thêm những cuốn sách mới 🙂 lần này mình đọc xong cuốn To Kill a Mockingbird của Harper Lee (tựa tiếng Việt là Giết Con Chim Nhại) ❤ Cuốn sách…

||travel – du lịch|| cảm nghĩ về nước Nhật

Đối với mình, Nhật Bản không chỉ giống như “một đất nước khác”, mà còn giống như “một thế giới khác”. Những điều mà mình đọc hay nhìn thấy trước khi đến Nhật hoàn toàn không lột tả hết được cuộc sống, con người, và văn hoá ở đây ❤ Đây là đất nước mà…