||đọc|| A House in the Sky (Amanda Lindhout & Sara Corbett)

(vẫn) theo mục tiêu cô-gái-tập-đọc đã được đặt ra ở đây: ||đọc|| Mục đích đọc sách trong những năm tới, thì mình lại tiếp tục tìm đến những cuốn sách mới để giải cái sự ngố 🙂 lần này, mình vừa đọc xong cuốn hồi kí A House in the Sky của Amanda Lindhout, được viết lại…

||đọc|| Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Harry Potter #3)

Vẫn trong quá trình thực hiện mục tiêu cô-gái-tập-đọc-sách được đặt ra ở ||đọc|| Mục đích đọc sách trong những năm tới, thì tuần vừa rồi mình tìm tới tập 3 của series truyện Harry Potter: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (tựa tiếng Việt là Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban) 🙂…