||hiking|| [Vancouver] Mount Seymour

Level of difficulty: intermediate (for me: advanced) Average time: 5 hours For us: we started from the parking lot at 10:15am and got to the top at about 1:15pm (so 3 hours going up with stops at the First Peak and the Second Peak for some water and food). we left Mt. Seymour at around…

||hiking|| [Vancouver] Mt. Strachan North Summit

Notes: the following review is based on my trip taken on Saturday, May 21, 2016 – which is in between the snow-shoeing season (ends in early May) and the hiking/climbing season (starting June/July). that being said, this trip offers a totally different experience from other reviews I read on the internet before my trip: it…

||hiking|| [Vancouver] Lynn Canyon Park

Quick summary: Level of difficulty: easy (1 out of 10) 😀 😀 😀 Estimated time (round trip): 1-2 hours (resting & playing time not included) Elevation: not so much 😉 How to get there by transit: (about 1-1.5 hours) From Waterfront Skytrain Station: take the Sea Bus to North Vancouver (fare paid using Compass Card…

||chạy|| Nhật kí tập chạy: ngày 3

hôm nay mình chạy được 2.25km trong thời gian 18:57, với elevation là 32m 😀 😀 😀 tốc độ trung bình đã nhanh hơn chút xíu, và mặc dù tổng thời gian khá giống hôm qua thì quãng đường chạy được đã tăng lên 😀 😀 😀 kĩ thuật ăn uống và chạy vẫn tương…

||chạy|| Nhật kí tập chạy: ngày 2

hôm nay là ngày chạy thứ 2 của con ốc sên này (nghe như con sen =))))))) hôm nay mình chạy dài hơi và chạy với tốc độ trung bình nhanh hơn ngày đầu tiên chút xíu. hurayyyyyy!!!!!! 😀 😀 😀 tổng quãng đường chạy được là 2.02 km trong thời gian 18:42 phút. mình…

||chạy|| Nhật kí tập chạy: ngày 1

thuở nhỏ – tức hồi học cấp 3 – mình kém nhất môn thể dục. bóng rổ ném ko cao tới rổ. bóng chuyền ném bay lên trời. và sợ nhất là môn chạy. mình chạy ngắn 60-100m khá nhanh, nhưng cứ chạy dài là đuối như con sên. năm đó, lớp 11 thì phải,…